You are currently viewing Емоционална Свобода с ТЕС

Емоционална Свобода с ТЕС

  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

Независимо дали се справяте със стрес, безпокойство или търсите подход за личностно израстване, Техниката за емоцианална свобода (ТЕС) е ефективен инструмент за емоционален баланс, спокойствие и здраве. В областта на холистичната терапия Техниката за емоционална свобода се е утвърдила като мощно и универсално средство за регулиране на емоциите, физически неразположения и психологически травми. Разработена е през 1990-те от американския инженер Гари Крейг, ТЕС е техника от енергийната психология, която комбинира елементи от древната китайска акупунктура, с модерни подходи като невролингвистично програмиране и терапия на мисловното поле.

Какво е ТЕС?

Техниката за емоционална свобода включва фокусиране върху конкретен проблем или травма, докато се потупват определени меридианни точки по тялото. Именно затова ТЕС се определя и като „акупресура без игли“ или „емоционална версия на иглотерапията“. Меридианните точки са взаимствани от традиционната китайска медицина, а потуването се съчетава с изговарянето на вътрешните усещания за конкретния проблем или травма. Гари Крейг е установил, че „причината за всички отрицателни емоции е разстройството в енергийната система на тялото”, а с потупването на крайните точки на енергийните меридиани се възстановява балансът и хармонията.

Изследвания разкриват, че ТЕС оказва въздействие върху амигдалата, ключова част от мозъка, свързана с обработката на емоциите, особено на страха и реакциите на стрес. Амигдалата играе решаваща роля в реакцията на тялото на „борба или бягство” и е неразделна част от емоционалната регулация. Научно е доказано, че практикуването на ТЕС изпраща сигнали до амигдалата, че тялото вече е извън от опасност. Това от своя страна модулира реакцията на страха на мозъка и в резултат води до усещане за емоционално облекчение и релаксация.

Ефекти от прилагането на ТЕС:

  • Намаляване на стреса: Едно от основните предимства на ТЕС е неговата способност да облекчава стреса и тревожността. Чрез потупването на определени точки и приемането на отрицателните емоции, хората често изпитват забележително намаляване на интензивността на емоционалните си реакции.
  • Регулиране на емоциите: ТЕС предоставя лесен метод за ефективно управление на емоциите. Практикуващите техниката се изправят пред свя проблем, за да го приемат и да освободят задържаните емоции, което води до усещане за лекота и свобода.
  • Управление на болката: ТЕС има обещаващи резултати при справяне с физическата болка. Чрез адресиране на емоционалните компоненти, свързани с болката, хората могат да изпитат намаление на физически дискомфорт и подобрение на общото си състояние.
  • Подобрено ментално здраве: ТЕС се прилага успешно в лечението на различни психологически състояния, включително фобии, посттравматичен стресов синдром и депресия. Множество научни изследвания потвърждават, че ТЕС помага за поддържането на психическото здраве.

Как се прилага ТЕС:

  1. Определяне на проблема: Процесът на ТЕС започва с конкретизиране на даден проблем или въпрос, който човекът иска да разгледа. Това може да бъде негативно чувство, травматичен спомен или физически симптом. Определя се нивото на емоционална интензивност от 0 до 10.
  2. Формулиране на утвърждение: По време на фазата за подготовка човекът изказва вербално утвърждение, което потвърждава проблема, едновременно с това заявява приемането на себе си докато потупва т. нар. „карате” точка от страни на ръката.
  3. Последователност от потупвания с напомняща фраза: Следва потупване на определени меридианни точки в точна последователност, докато се изговарят различни аспекти на идентифицирания проблем. Точките включват върха на главата, началото на веждата, отстрани на окото, под окото, под носа, под долната устна, под ключицата, под мишницата и на върха на пръстите.
  4. Проверка: След завършване на една серия от потупвания, практикуващият оценява своя емоционален или физически статус и коригира процеса според нуждите си, докато се постигне желано ниво на облекчение или решение.

Техниката за емоционална свобода, обединяваща древни източни и утвърдени западни подходи, се превръща в ефективен инструмент за всички, които търсят лесен и цялостен подход за физическо, психическо и емоционално здраве.

Техниката е леснодостъпна, и може да се прилага за разнообразни проблеми.

Все повече научни изследвания утвърждават ефективността на ТЕС, превръщайки я в ценен подкрепящ инструмент в областта на алтернативната и холистична медицина.

От януари 2024 г в Salt&Art стартираме Групова ТЕС практика в солната стая със солна инхалация като се заплаща само солната стая. Карти multisport и карти на студиото важат.

Имате възможност да запишете и индивидуална ТЕС консултация със сертифициран консултант по ТЕС на тел: 0888 99999 15

Практиките и консултациите се провеждат с Невена – сертифициран ТЕС консултант

Автор: Невена Червенакова за Salt&Art

Научете повече за Невена

Вашият коментар