Общи условия на Saltart.bg

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията при предоставяне на услугите, предлагани на Потребителите чрез интернет страницата saltart.bg, както и чрез всички свързани уеб апликации и мобилни приложения (за краткост „Платформа“), собственост на „СОЛ АРТ“ ЕООД, ЕИК 205435179 (за краткост „Дружеството“), с електронен адрес за кореспонденция: office@saltart.bg.

Платформата saltart.bg се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.

I. ЦЕЛИ

1. Saltart.bg е онлайн платформа, която съдържа информация за различни услуги за личността – масажи, терапии, халотерапия, разнообразни йога практики, ползване на солна стая, изброени в раздел услиги и предоставя възможност на всеки Потребител на платформата да запази час за посещение за ползване на предлаганите услуги в студиото, стопанисвано от Дружеството (за краткост „Студиото“).

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по администриране и посредничество в комуникацията и запазването на час за посещение за ползване на предлаганите услуги в Студиото чрез платформата saltart.bg.

2. Услугите предлагани от Студиото и подробно изброени в раздел услуги на платформата, предмет на настоящите Общи условия, включват предварително определени по своя вид и характеристики, които се предоставят на Потребителите при спазване на настоящите условия.

3. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице. Потребителите са два вида:

3.1. Регистрирани – потребители (регистрационен профил), които се регистрират на Платформата чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма за регистрация и създават профил;

3.2. Нерегистрирани – потребители, които посещават Платформата, без да извършват необходимите действия по регистрация.

4. За използването на настоящата платформа не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата. За запазване на час за посещение в студиото за ползване на услуга чрез платформата се изисква регистрация.

5. „Сайт /интернет страницата /уеб и мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали.

6. „Платформа“ – уеб приложение, достъпно на домейна saltart.bg, както и всички свързани уеб апликации и мобилни приложения.

7. „Мениджър-заявки” e лице, което приема и обработва електронните форми за записване на час и води комукицацията с Потребителите относно организацията на посещението в Студиото.

8. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по електронна поща (email адрес), телефон или друг директен начин, изпращани на Потребителя само след получено изрично съгласие.

9. Настоящите Общи условия и Политиката са публикувани на интернет страницата saltart.bg, и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в страницата.

II. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА. ИЗБОР НА УСЛУГА

1. За да използва предоставяните от Дружеството услуги, Потребителят не е длъжен предварително да се регистрира. В случай че желае да запази място и час за посещение в студиото за услуга е необходимо да попълни съответната апликационна електронна форма съдържаща следните данни: име и фамилия, e-mail адрес, телефон и да изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни, както и по избор да изрази съгласие или не с „желая да получвам известия за новини, персонални предложения и покани за събития”.

2. За да използва предоставяните от Дружеството услуги, Потребителят може да се регистрира и да съсдаде регистрационен профил. В случай че желае да запази място и час за посещение в студиото за услуга е необходимо еднократно да попълни съответната апликационна електронна форма съдържаща следните данни: име и фамилия, e-mail адрес, телефон, пол и парола и да изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни, както и по избор да изрази съгласие или не с „желая да получвам известия за новини, персонални предложения и покани за събития”. Всяка следваща резервация на място и час за услуга в студиото може да се прави от регистрационния си профил.

3. Едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил в платформата Saltart.bg и от един регистрационен профил може да се запазва само едно място за съответната услуга.

4. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общи условия и Политика за защита на личните данни“ и натискане на бутон „Регистрирай се“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

5. Чрез отбелязване в полето „Желая да получвам известия за новини, персонални предложения и покани за събития“ и натискане на бутон „Регистрирай се“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава известия за новини, персонални предложения и покани за събития. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.

6. След успешно завършване на регистрацията Потребителят получава потвърдително писмо на посочения от него email адрес.

7. Задължително всеки Потребител посочва валиден email адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и Saltart.bg или между него да се осъществява по електронен път на посочения от него електронен адрес.

8. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Saltart.bg има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя.

9. Пълна отговорност за опазването на регистрационния си профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на регистрационния профил, се носи изцяло от Потребителя.

10. С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с услугите, предлагани от Студиото в раздел „УСЛУГИ”, както и за цените на услугите в раздел „ЦЕНИ”, да придобие пълна информация в раздел „ЗА НАС”, както и да си отговори на въпросите:      

ЗАЩО Е НУЖНО ДА СИ НАПРАВЯ РЕГИСТРАЦИЯ?

КОГА И ЗАЩО СЕ НАЧИСЛЯВА НАКАЗАТЕЛНА ТАКСА?

ЗАЩО НЕ МОГА ДА ЗАПАЗЯ ДВЕ МЕСТА ОТ МОЯ ПРОФИЛ?

КАКВО Е ХАЛОТЕРАПИЯ (СОЛНА ИНХАЛАЦИЯ)?

КАК ДА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ПЪРВОТО МИ ПОСЕЩЕНИЕ В СОЛНАТА СТАЯ?

КАК ДА СЪМ ОБЛЕЧЕН В СОЛНАТА СТАЯ?

КАКВА Е ТЕМПЕРАТУРАТА В СОЛНАТА СТАЯ?

И т.н. в раздел „ЗА НАС – често задавани въпроси”

III. ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ БУТОН ЗАПАЗИ ЧАС. ОТПИШИ СЕ.

1. Дружеството предоставя възможност на всеки Потребител да запазва място за посещение на избрана от него услуга в зависимост от публикувания на Платформата график чрез използване на бутона „Запази час”, „Запази място” в зависимост от това дали е през регистрационния си профил или не, съгласно описаното в рездел II, т.1 и т.2.

2. Всеки Потребител може да отмени запазеното от него мяасто за посещение на избрана от него услуга в зависимост от публикувания на Платформата график чрез използване на бутона „ОТПИШЕ СЕ” до 2 часа преди часа на посещението.

3. В случай че Потребителят не спази горепосочения срок, той дължи наказателна такса, обявена в раздел „ЦЕНИ”. Наказателна такса се начислява автоматично от системата в случаите, когато не отмените запазеното от вас място до 2 часа преди избраната услуга, или в случай на неявяване. Това се прави, защото сте възпрепятствали ползването на услугата от някой друг желаещ без да предупредите. Ако отмените навреме сами (през линка в получения от вас мейл) направената ви резервация или по телефона – наказателна такса не се дължи.

IV. РИСКОВЕ. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

1. Наранявания, причинени вследствие на падане (натъртвания, охлузвания, фрактури, мозъчно сътресение /комоцио/, световъртеж и други); Наранявания и неразположение вследствие на наличието на здравословни проблеми (високо кръвно налягане, бременност, проблеми с вестибуларния апарат, дискова херния, дископатия,  други заболявания по гръбначния стълб и т.н.); Наранявания, причинени вследствие на неточно изпълнение на инструкциите на водещия по време на практиката (наддценяване на физическата издръжливост на организма, прибързано изпълнение на упражненията и причинени вследствие на това падания, натъртвания, охлузвания, фрактури, мозъчно сътресение /комоцио/, световъртеж, преумора и други).

2. Потребителят е длъжен преди началото на практиката да уведоми водещия практиката за наличието на здравословни проблеми и/или бременност. Потребителят е длъжен да следва стриктно инструкциите на водещия практиката по време на нейното изпълнение и да не се отклонява от тях. Не се препоръчва приемането на храна до 2 часа преди практиката. При нужда може да приемате плодове или ядки. Препоръчително е по време на практиката да сте облечени с тениска с къс ръкав, а не с потник или друго подходящо облекло, с оглед по-добра хигиена, както и с цел предпазване от евентуално прежулване около подмишниците. Пиенето на голямо количество вода по време на практика не се препоръчва, за да не усетите дискомфорт при правенето на някои обърнати, или усукващи пози.

3. Потребителят чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общи условия и Политика за защита на личните данни“ и натискане на бутон „Регистрирай се“ декларира, че e прочел и разбрал предоставената информация за практиката, както и инструкциите за нейното изпълнение и ще ги спазва стриктно; разбира и носи лична отговорност за възможните рискове, които могат да настъпят при изпълнение на практиката; е запознат, че студиото (дружеството) няма сключена застраховка в полза на потребителят и всички евентуални рискове (наранявания, здравословни проблеми и т.н.) са изцяло за негова сметка; дава съгласие дружеството да съхранява и обработва личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламента на ЕС.

4. Дружеството „СОЛ АРТ“ ЕООД, ЕИК 205435179, и водещите, провеждащи съовтетната практика, не носят отговорност  за падания и наранявания от страна на Потребителя при посещение в запазения от него час за предоставяне на избраната услуга. Всички евентуални рискове (наранявания, здравословни проблеми и т.н.) са изцяло за сметка на Потребителя.

5.  Дружеството „СОЛ АРТ“ ЕООД, ЕИК 205435179 не отговаря пред Потребителя за:

a.        загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услугите на Дружеството от негова страна;

b.        неспособност на Потребителя да ползва услугите;

c.        претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

6.        Дружеството полага грижи информацията в платформата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при груба небрежност.  Дружеството не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата и за дейността на Потребителя.

7.        Дружеството не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

V. ЦЕНИ. КАРТИ Salt&Art. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на платформата към момента на извършване на услугата, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.Намаления в цените на предоставяните услуги (кодове за отстъпка, промоции и т.н.) важат само за първия използван от Потребителя абонамент или за посочения период. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на платформата услуги.

2. Дружеството може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на платформата, съгласно българското законодателство и правила, определени от дружеството. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

3. КАРТИ Salt&Art важат за йога и солна инхалация, съгласно обяванети на платформата цени и условия.

4. Потребителят може да заплати цената на услугата:

•         с банков превод чрез издаване на фактура;

•         в брой чрез издаване на касова бележка.

5. Потребителят ще получи частично или пълно възстановяване на платените от него суми, в случай че заявената от него услуга не е предоставена.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Saltart.bg

1. Общите условия за използване на Платформата Saltart.bg сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с Дружеството, в качеството му на собственик на Платформата.

2. С влизането в Платформата Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни и се задължава да ги спазва при използването ѝ, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие използването на тази Платформа.

3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на Платформата, така и за всички промени, направени в нея под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, функционалности и други.

4. Дружеството запазва правото си едностранно да променя, изменя и допълва настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, като за това не е длъжно изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни, които Дружеството въвежда, ще бъдат публикувани на Платформата и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия и Политиката за защита на личните данни преди всяко използване на Saltart.bg.

5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на електронен адрес office@saltart.bg, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и Дружеството има право да деактивира или заличи профила на Потребителя, освен ако Дружеството и Потребителят подпишат договор, споразумение или друг вид документ, който има приоритет пред тези общи условия.

6. Дружеството може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на платформата по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, свободни часове за посещение, както и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.

7. Дружеството не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Платформата.

8. Дружеството няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на услугите. Дружеството няма задължение да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите на Платформата или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите.

9. Дружеството събира и използва информацията за целите на директния маркетинг (след предварително дадено съгласие), статистически цели, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели /рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други. Предоставяната информация е псевдонимизарана и не е възможно конкретният Потребител да бъде идентифициран (анонимизация).

10. Дружеството има право, но не и задължение да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на Потребител, който не спазва задълженията си по смисъла на настоящите Общи условия, Политиката и добрите нрави.

11. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на уеб и мобилните приложения са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Дружеството.

12. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или друго лице. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат законните интереси на носителите на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането, се извършват с цел лична употреба.

13. Дружеството прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Дружеството не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Дружеството не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.ПРИЛОЖИМО ПРАВО.

1. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:

a.        преустановяване на дейността на Дружеството, собственик на платформата, или прекратяване поддържането на платформата;

b.        едностранно от Дружеството с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на Дружеството;

c.        взаимно съгласие на страните за прекратяването;

d.        други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

e.        други предвидени в закона случаи;

2. Всеки потенциален спор между Дружеството, собственик на платформата и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.